Work is Worship

School Management

Mr. Devi Singh Kushwah

Chairman/ Director

Dr. Archana Mishra

Principal / Secretary

Mr. Rajvir Singh

Member

Mr. Brahm Prakash Mishra

Memebr

Mrs. Kalpana Dwivedi

Teacher Representative

Mr. Janmejay Singh

Teacher Representative

Mr. G.P. Mishra

Parents Representative

Ms. Vibha Singh

Parents Representative

Mr. Kaushlendra Singh

Memebr

Ms. Minakshi Tripathi

Memebr

Mrs. Suman Lata Singh

Memebr

Dr. Manoj Yadav

Memebr

Principal KV No. 1 Chakeri Kanpur

CBSE Representative

Principal Army School Cantt Kanpur

CBSE Representative